Op deze pagina licht ik een aantal projecten en onderwerpen uit waar ik in het verleden aan heb gewerkt. Het zijn vaak bijzondere trajecten of onderwerpen die impact hebben gehad op mijn werkwijze in aanbestedingen.  


Beveiligingsdiensten en crowdmanagement

Recentelijk heb ik een aantal hele diverse aanbestedingen uitgevoerd op het vlak van beveiligingsdiensten en crowdmanagement. Dit varieerde van beveiliging van panden tot personen tot aan het veilig houden van de openbare ruimte en tijdens evenementen.

Een heel belangrijk onderwerp en één waar veel verschillende afdelingen binnen een overheidsorganisatie mee te maken hebben. Ik vond het een interessante uitdaging om de diverse belangen bij elkaar te brengen en tot één geheel te maken wat goed uitvoerbaar is door de organisatie die zich gespecialiseerd hebben in beveiliging en crowdmanagement.

Persoonlijk heb ik veel geleerd over wat er voor nodig is om een gebouw of openbare locatie veilig te maken en houden. Ook persoonsbeveiliging en riskmanagement vond ik heel interessante onderwerpen en maakten deze aanbestedingen erg leerzaam.

Inwonersenquêtes

Het uitvoeren van enquêtes kan een goed beeld geven van hoe inwoners, bezoekers of deelnemers aan een evenement een situatie hebben ervaren. Deze informatie wordt vervolgens ingezet om de situatie of een evenement aan te passen zodat het nòg beter aansluit op de behoeften van de inwoners, bezoekers of deelnemers. Het contracteren van een geschikt bureau kan het verschil maken.

In deze trajecten heb ik nauw samengewerkt met de inhoudelijke deskundigen om tot een aanbestedingsstrategie te komen waar we de markt maximaal mee aanspreken. Een ander doel was om voldoende flexibiliteit houden in de organisatie om de juiste oplossing per vraagstuk te kiezen. De kennis wordt op allerlei lagen in de organisatie ingezet en heeft in enkele gevallen invloed op strategische beslissingen rondom beleid. Het borgen van kwaliteit bij de gecontracteerde onderzoeksbureaus was daarmee een ander belangrijk doel.

Het uitwerken van deze aanbesteding heeft relatief veel tijd in beslag genomen en was arbeidsintensief, hiermee hebben we geborgd dat de organisatiedoelstellingen behaald kunnen worden en dat er een solide basis staat voor de toekomst.

NMS verkeerssystemen

Voor deze aanbesteding had ik nog niet eerder van een NMS voor verkeerssystemen gehoord en het onderwerp is vrij technisch in aard. Een goede samenwerking met het aanbestedingsteam en de inhoudelijke deskundigen was noodzakelijk om tot een goed eindresultaat te komen.

Deze markt verandert continu en veranderingen kunnen soms snel gaan waardoor het consulteren van de markt al snel een belangrijk punt in de strategie werd. Deze consultatie leverde interessante resultaten op met een directe invloed op de procedurekeuze.

Al met al een interessant traject waarin flexibiliteit en snel schakelen centraal stonden.

Programmeerwerk verkeerslichten

Ook zo’n onderwerp waar je niet iedere dag bij stil staat maar wel bijna iedere dag gebruik van maakt. Goed geprogrammeerde verkeerslichten zijn een must voor een goede verkeersdoorstroming en veilige verkeerssituaties.

In het aanbestedingsteam was al veel kennis over de markt, de spelers en de mogelijkheden bekend waardoor we ons vooral hebben gericht op de wijze waarop we het contract wilden inrichten. Het werken naar een eindresultaat die nog jarenlang positief effect heeft op het behalen van een veilige en goede verkeerssituatie.

Gebarentolken

Een bijzonder interessant traject en met de nodige uitdagingen onderweg. Dit onderwerp wordt nog niet vaak aanbesteedt, hoewel er zeker overheidsorganisaties zijn die er gebruik van maken. Er is dus aan beide zijden, aanbestedende dienst en potentiële inschrijver, weinig ervaring met het aanbesteden van deze diensten.

Een deel van de oplossing voor dit probleem zat in contact met andere overheidsorganisaties met kennis over het onderwerp en uiteraard het betrekken van de markt in het voortraject. Hier komt ook bij kijken dat informatie bieden over aanbesteden, hoe werkt het en hoe schrijf je in, ook onderdeel vormen van het gehele aanbestedingstraject. Een interessante uitdaging was om dit te doen op een wijze dat het gelijke speelveld geborgd bleef.

Verwerking diverse afvalstromen

In mijn carrière als inkoper ben ik al opvallend veel afval aanbestedingen tegengekomen, ze komen steeds op mijn pad. Ik moet zeggen dat ik het onderwerp ook erg interessant vind en steeds weer wat nieuws leer over de markt of de wijze van verwerking van bepaalde afvalstromen.

De manier waarop verschillende organisaties kijken naar afval en hoe zij daarmee om (willen) gaan, is een belangrijk punt van deze aanbestedingen. Sommige organisaties willen zich nergens zorgen om maken en een vast ophaalmoment hebben, andere juist een zo goed mogelijk afgestemd moment zodat er geen kilometer teveel wordt gereden. Ook de discussie over voor- of nasorteren is een interessante.

Ik licht deze aanbestedingen uit omdat ze voor mij altijd de noodzaak van doelmatigheid benadrukken, het onderwerp is zo’n zichtbaar onderdeel van een organisatie en er is zoveel mogelijk dat de vraag grotendeels gedefinieerd wordt door de specifieke behoefte van de organisatie

Koffie en warme dranken

De eerste aanbesteding kwam op een moment dat ik nog geen ervaring had met catering aanbestedingen. Ik had er zijdelings veel over gehoord en ken de voorbeelden aan de praktijk, maar nu mocht ik er voor het eerst mee aan de slag.

Koffie is een lastig onderwerp, want iedereen heeft een andere smaak en voorkeur. Daarom hebben we ervoor gekozen om dit terug te laten komen als belangrijk aspect, het meenemen van feedback en veranderende voorkeuren tijdens de opdracht.

De expertise van het team en onze gedeelde creativiteit hebben gezorgd voor een prettige samenwerking met een leverancier die er alles aan zal doen om de gebruikerservaring te optimaliseren. Een goede basis voor de warme drankenaanbestedingen die ik later heb gedaan.

Procesarchitectuur en dataclassificatie

Beide onderdelen vormen de basis van wat ICT-afdelingen nodig hebben om goed te functioneren en de organisatie snel te kunnen voorzien van hulp. Het afstemmen van processen en inzichtelijk krijgen van de diverse stappen helpt om een efficiënte organisatie te voeren. Dataclassificatie maakt het mogelijk om de juiste personen toegang tot de juiste informatie te geven, bijvoorbeeld zodat vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk blijft.

Ik heb altijd een zwak voor ICT aanbestedingen omdat ik veel mensen ken met affiniteit met ICT en zelf ook bij diverse projecten betrokken ben geweest met een sterke ICT component. Ik vind het leuk om te horen op welke manier afwegingen worden gemaakt en wat er allemaal al mogelijk is, deze trajecten waren dan ook een plezier om uit te voeren.

Vervanging van de besturing van een toneelhijsinstallatie

De toneelhijsinstallatie in een theater zorgt ervoor dat decorstukken kunnen worden opgehangen en gecoördineerd bewegen tijdens een voorstelling. Het is essentieel voor de veiligheid van de artiesten op het podium dat dit een veilige en stevige installatie is. Daarnaast maakt de nieuwste technologie het mogelijk om bijzondere shows te maken met de decorstukken. Met andere woorden, een must voor ieder theater.

In dit theater moest de besturing van de toneelhijsinstallatie vervangen worden en werd ik gevraagd om de aanbesteding op me te nemen. Gelukkig werkte ik samen met een bijzonder kundige theateradviseur en Hoofd Techniek die de tijd hebben genomen om alle technische zaken ook aan mij uit te leggen.

De theaterwereld is een kleine wereld waar iedereen elkaar kent, het borgen van een objectieve beoordeling is dan zeer belangrijk om zo te garanderen dat iedereen gelijk wordt behandeld. Het succes van de aanbesteding is dan ook voor een belangrijk deel te danken aan de productexperts en de manier waarop we hebben samengewerkt om de aanbesteding van zo hoog mogelijke kwaliteit te maken.

Regiecentrale vervoer

De aanbesteding regiecentrale is de meest recente die ik in het rijtje van uitgelichte projecten wil opnemen. Dit was mijn eerste ervaring met een aanbesteding op het gebied van vervoer en ik ben meteen in het diepe gedoken door de aanbesteding voor de regiecentrale voor de gehele regio op me te nemen. Het betrof namelijk het regionale vervoerssysteem waarbinnen wordt samengewerkt door diverse  gemeenten en een provincie en beslaat daarom een fors gebied.

De regiecentrale is verantwoordelijk voor de regiefunctie en is een onafhankelijke en zelfstandige opererende organisatie die vervoeraanvragen  verzamelt, plant en uitzet bij één of meerdere vervoerders binnen de vervoerspercelen.

Het is dus voor de reizigers essentieel dat een opdrachtnemer over de juiste kennis, kunde en ervaring beschikt om dit uit te kunnen voeren. Daarnaast komen er veel regels kijken bij de vervoersbranche en haken veel doelgroepen aan op andere vakgebieden. De externe adviseurs in dit traject waren dan ook onmisbaar en de samenwerking heeft geleid tot een goede aanbesteding.

Veerdienst en verkoop veerpont

Nederland kent veel veerdiensten, maar liefst 243 in 2004. Toch zijn aanbestedingen over veerdiensten redelijk zeldzaam, het leek mij dan ook een interessante uitdaging om deze aanbesteding te begeleiden.

Het onderwerp van deze openbare Europese aanbesteding was de verkoop van de veerboot en een overeenkomst voor de exploitatie van de veerdienst voor een lange periode. Veel scholieren en recreanten zijn afhankelijk van de veerdienst waardoor het erg belangrijk is dat deze niet alleen in stand wordt gehouden maar met name de continuïteit is geborgd.

Voor mij een nieuw onderwerp en ook wat ingewikkelde materie, ik was daarom ook erg blij met de expertise van de externe adviseur die door de gemeente was ingeschakeld. Samen hebben we de aanbesteding naar een hoog niveau getild en het resultaat behaald waar de gemeente naar streefde.

Concessie opdracht kermis

Een bijzonder onderwerp en een leuk traject. Deze meervoudig onderhandse aanbesteding was één van de eerste volledig zelfstandige aanbestedingen die ik heb gedaan. Voordat ik hieraan werkte, had ik er nooit bij stilgestaan dat een kermis ook aanbesteedt moet worden. Het is een onderwerp dat leeft in een gemeente en dat veel mensen raakt. Vanaf het begin was duidelijk dat niet alleen de ambtelijke en bestuurlijke gemeentemedewerkers tevreden moeten zijn met het resultaat, maar met name ook de burgers in de gemeente die al decennia met veel plezier de kermis bezoeken.

In de aanbesteding was hierdoor voldoende aandacht voor de beleving van kermisbezoekers en de visie van de kermisexploitant nodig. We realiseerden ons al snel dat alleen een inschrijving op papier niet voldoende inzicht zou bieden waardoor een presentatieronde onderdeel werd van de procedure.

Ik ben trots op het resultaat van deze aanbesteding en blij dat ik heb gewerkt met een professioneel beoordelingsteam dat een kundige en objectieve beoordeling heeft gedaan waardoor de gemeente weer jarenlang kermissen kan organiseren.

Mobiliteit evenementen

Belangrijk moment op de kalender voor deze gemeente zijn drie evenementen die jaarlijks plaatsvinden. De drie evenementen vinden traditiegetrouw plaats in hetzelfde weekend  en trekken vele bezoekers. Het zijn evenementen die leven in de gemeenten en waar wekenlang hard aan wordt gewerkt. Om alles in goede banen te leiden wordt ieder jaar een mobiliteitsplan gemaakt waardoor de bezoekersstromen en het verkeer op een veilige manier van en naar de evenementen wordt geleid.

De niet-openbare Europese aanbesteding voor de mobiliteit was een interessante aanbesteding waarbij alle aspecten van mobiliteit rondom een evenement moesten worden meegenomen. Hoewel de prijs van een evenement natuurlijk erg belangrijk is en de kosten voor mobiliteit daar zeker invloed op  hebben, lag de nadruk op de kwaliteit van de inschrijvingen.

In dit jaar was de aanpak van de evenementen net anders dan andere jaren en was het weer een daverend succes.

Flexibele arbeid ODR

Een aanbesteding met als onderwerp flexibele arbeid/inhuur is op zich niets bijzonders, maar hier werd specialistische kennis uitgevraagd en was sprake van maar liefst 8 percelen. De uitdaging zat dan ook met name in het organiseren van de aanbesteding.

Een groot deel van de tijd ging met name in het beoordelen zitten. Het beoordelingsteam was uitgebreid en de beoordeling heeft meerdere dagen in beslag genomen. Uiteindelijk moest van alle informatie nog een heldere brief gemaakt worden met de uitslag en toelichting daarop.

Maar voordat het zover was, moest de aanbesteding ook voorbereid en geschreven worden. Ook hier bleek dat het reserveren van tijd in de agenda’s een vereiste was om een aanbesteding van goede kwaliteit te maken. De vragenrondes met ongeveer 350 vragen waren ook een uitdaging om op tijd te beantwoorden.

Ik ben er dan ook trots op dat deze aanbesteding tot goede overeenkomsten heeft geleid met diverse marktpartijen die de komende jaren de organisatie kunnen ondersteunen met inhuur.

Luchtfoto's en geo-obliek beelden

Een interessante vraag vanuit een groep samenwerkende gemeenten, luchtfoto’s waren voor mij altijd een vanzelfsprekend iets. Het is er gewoon, en bij deze vraag realiseerde ik hoeveel er eigenlijk voor nodig is om dit soort informatie beschikbaar te maken. Naast de overduidelijk veiligheidsvoorschriften zijn er natuurlijk ook eisen aan de kwaliteit van de foto’s zelf en de wijze waarop deze beschikbaar worden gemaakt. Het interessantste deel van de aanbesteding vind ik de wijze waarop het weer, de stand van de zon en de wind een rol spelen in het maken van de beelden.

Door de goed afgestemde samenwerking tussen de gemeenten, het zorgvuldige samengestelde projectteam en intensieve samenwerking is het een aanbesteding met een mooi resultaat geworden.

Later heb ik nog een geo-obliek aanbesteding mogen doen en de opgedane ervaring was een goede verrijking van

XRD machine

De marktconsultatie en meervoudig onderhandse aanbesteding voor een nieuwe X-ray diffractometer. Binnen de organisatie wordt veel onderzoek verricht, soms zijn daar hele technische machines voor nodig om de juiste resultaten te krijgen. In deze aanbesteding werkte ik ook onder een senior inkoper die mij het vertrouwen gaf om dit zelfstandig op te pakken.

Het onderwerp van de aanbesteding was erg technisch en ik heb in korte tijd veel informatie gekregen over wat zo’n machine doet en aan welke eisen dit moet voldoen. Ik kan me herinneren dat ik goede discussies heb gevoerd met de productexpert over de eisen omdat het vanwege het onderwerp een hele uitdaging was om vast te stellen of de eisen proportioneel zijn. Uiteindelijk hebben we een hele mooie aanbesteding gedaan en was het resultaat wat we ervan hoopte.

Deze en mijn eerste aanbesteding hebben de basis gelegd voor alles wat daarna kwam. Ik heb geleerd om me in korte tijd te verdiepen in de complexe onderwerpen van de aanbesteding en dit te rijmen met alle wet- en regelgeving om zo tot een resultaat te komen. Omdat ik altijd een generalist ben gebleven, die gespecialiseerd is in de aanbestedingswet, is dit een vaardigheid die erg belangrijk is om kwaliteit te kunnen borgen.

Schoonmaak en glasbewassing

Deze aanbesteding is de eerste Europese openbare aanbesteding waar ik aan mee heb gewerkt. Ik vond het erg bijzonder en leerzaam om met de senior inkoper de documenten uit te werken en de gesprekken te voeren. Gelukkig mocht ik al mijn vragen aan haar stellen.

Aanbestedingen op facilitair gebied brengen de uitdaging met zich mee dat de gehele organisatie iets van het resultaat vindt. Het team dat aan de aanbesteding werkte was zich hier ook van bewust waardoor in de voorbereiding veel goede en constructieve discussies zijn gevoerd. Helaas liep mijn opdracht af waardoor ik niet het hele traject heb meegemaakt. De voorbereiding, publicatie, schouw en eerste nota van inlichtingen waren echter al heel leerzaam. De professionele manier waarop inkoop en aanbesteden wordt aangepakt binnen de organisatie en de lessen die ik hieruit heb geleerd, zijn nog steeds onderdeel van mijn manier van werken.

Vervanging ondergrondse warmtebuffer

De aanbesteding waar het allemaal mee begon. Ik werkte hieraan met een ervaren inkoper die mij het vertrouwen gaf om hier zelf mee aan de slag te gaan, de belangrijkste afspraak die we met elkaar hadden was dat ik haar op de hoogte zou houden van ontwikkelingen en zij het definitieve akkoord gaf op alle documenten.

Het was een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor het vervangen van een ondergrondse warmtebuffertank. Dat bleek nog een hele uitdaging omdat er vanuit de markt weinig respons kwam en het werk alleen door specifieke bedrijven kon worden uitgevoerd. Dit was een aanbesteding die ik van begin tot eind heb meegemaakt waardoor ik in snel tempo bekend raakte met de aanbestedingswet en alle verplichtingen van een publieke organisatie. Het was een heel leerzaam traject waar ik nog steeds weleens aan terugdenk.