De dienstverlening

INKP levert dienstverlening op het gebied van inkoop en aanbesteden. De focus ligt met name op organisaties die zelf aanbesteden maar ook organisaties die willen inschrijven op een aanbesteding.

De dienstverlening bestaat uit de volgende componenten:

 

Inkoopadvies

Soms heeft een organisatie advies nodig om te bepalen of en op welke manier iets aanbesteed moet worden. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op specifieke vragen of een meer algemeen probleem waarvoor de kennis van een gespecialiseerd inkoopadviseur nodig is.

Ik heb ruime ervaring met het opstellen en toelichten van inkoopadviezen voor afdelingen, management en bestuursleden maar ook met het behandelen van kortere vragen. In beide gevallen kunt u mij inschakelen.

 

Aanbesteden

Het grootste deel van mijn werkzaamheden bestaat uit het begeleiden van (Europese) aanbestedingen, inmiddels heb ik er al meer dan 100 succesvol doorlopen voor hele diverse producten en diensten. In principe ben ik betrokken vanaf de voorbereiding van de aanbesteding tot de ondertekening van de overeenkomst met uw nieuwe opdrachtnemer. Op het einde van een aanbesteding maak ik een dossier van alle relevante documenten zodat u deze beschikbaar heeft voor uw archief. Daarbij zorg ik natuurlijk voor volledige aansluiting op actuele wet- en regelgeving rondom de Aanbestedingswet. 

U kunt bij mij terecht met een of meerdere specifieke aanbestedingen of ter ondersteuning van het inkoopteam.

 

Projectmanagement bij aanbestedingen

Sommige aanbestedingen vragen meer voorbereiding of begeleiding bij de afronding en implementatie, vaak wordt hiervoor een project gestart. Bij ieder project hoort een projectleider die de belanghebbenden bij elkaar brengt, informatie verzamelt en verwerkt, uitwerking van documenten borgt, de voortgang bewaakt van de diverse fasen van het project en zorgt dat communicatie tussen alle betrokken partijen soepel verloopt. Ik heb ervaring met het uitvoeren van projectmanagement bij grote en complexe trajecten en kan hier voor u een positieve bijdrage aan leveren. 

 

Capaciteitsvraagstukken

Het kan altijd voorkomen dat op uw inkoopafdeling een capaciteitsprobleem is ontstaan, dit kan om allerlei redenen zijn. Als u op zoek bent naar een tijdelijke invulling van dit capaciteitsprobleem, ga ik hierover graag in gesprek om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

 

Projecten voor inkoopafdelingen

Inkoopafdelingen kennen vaak projecten die de verdere professionele ontwikkeling van de afdeling ondersteunen. Ik heb in het verleden vaak deelgenomen aan projecten die hierop gericht zijn en vind het interessant om samen met een afdeling te bepalen welke aandachtsgebieden worden aangepakt en op welke wijze dat het best bereikt kan worden. Het bepalen van processen, procedures en werkwijzen zijn spannende momenten voor een inkoopteam waar het perspectief van een buitenstaander een positief effect op kan hebben. Ook het schrijven van standaarddocumenten, projectplannen, impactanalyses en uitwerking van beleid zijn zaken waar ik ervaring mee heb. 

Het inwerken en begeleiden van nieuwe collega's kan hier ook onderdeel van zijn. In het verleden heb ik ook junior inkopers en zij-instromers begeleid bij het opdoen van ervaring als inkoper en met (Europees) aanbesteden. 

 

Vind u het interessant om hierover in gesprek te gaan met elkaar? Neem dan contact op middels de contactpagina.